San Teodoro: spiaggia di Cala Girgolu

San Teodoro (Sardegna) - scogli presso la spiaggia di Cala Girgolu
San Teodoro (Sardegna) - panoramica della spiaggia di Cala Girgolu
San Teodoro (Sardegna) - foto della spiaggia di Cala Girgolu